Velkommen til Grundejerforeningen Albuen’s hjemmeside

1 Januar 2017 Godt Nytår til alle medlemmer og bruger af foreningen.

Opstilling af de store test vindmøller øst for Vesternæs er nu i fuld gang, det har givet nogle udfordringer med nogle træer langs vores stamvej. Vi må håbe at der bliver sat en genopretning i gang af vejrabatterne langs vejen når opstillingen er færdig.

Efterfølgende når møller er sat i drift er håbet at det ikke vil give gener, andet end at de kan ses over trætoppene.

PBV  Bent Pedersen

Hjemmesiden er etableret med henblik på at foreningens medlemmer kan orientere sig om foreningens virke og hente råd og vejledning i sager, der vedrører det at være grundejer i udstykningen fra matrikel nr. 8g og 8o – 8bq ( begge inkl.) af Bogø inddæmning.

Udstykningen omfatter vejene Skarntydevej, Mælkebøttevej, Humlevej, Rødskræppevej og Følfodvej alle under postnummer 4900 Nakskov.

Grundejerforeningen er stiftet den 13. maj 1981

Udgangspunktet er et krav i deklarationen for området af. 5 september 1978, hvori det kræves at der skal oprettes en grundejerforening

 

Den primære opgave er at være medlemmernes talerør over for offentlige instanser samt påse, at deklarationens bestemmelser overholdes.

Skiftende bestyrelser har været med til at skabe et pragtfuldt, fredfyldt, grønt og rekreativt område, hvor mennesker, natur og fauna går op i en højere enhed, og nuværende bestyrelse vil efter bedste evne forsøge at leve op til dette.

 

Men uden det enkelte medlems aktive medvirken vil dette ikke være muligt.

 

Venlig Hilsen

 

Bestyrelsen